Ondernemers tegen ondermijning

De kranten staan er de laatste jaren vol mee. Opgerolde hennepplantages, dumpingen van drugsafval, intimidatie, geweld. Allemaal uitingen van ondermijnende criminaliteit, criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven raken. Ook ondernemers worden hard geraakt door ondermijning. Oneerlijke concurrentie van ‘collega’ ondernemers die goederen onder kostprijs verkopen om geld wit te wassen. Brand- en ontploffingsgevaar door henneplocaties en drugslabs. Verloedering van bedrijventerreinen waardoor klanten wegblijven. Bedreiging en intimidatie door ongure types die op ongebruikelijke tijdstippen activiteiten ontplooien. Samen zeggen we nee tegen ondermijning!

 

Ondernemerstegenondermijning.nl is een initiatief van het RIEC Limburg. Het RIEC is de netwerkorganisatie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, van, voor en door partners. U als ondernemer bent een belangrijke schakel in de aanpak van ondermijning. U ziet en hoort dingen die wij niet zien. Deze website helpt u om signalen van ondermijning te herkennen en te signaleren. Daarnaast houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en delen we interessante initiatieven en documenten.

 

Samen zeggen we nee tegen ondermijning en zorgen we voor een veilige en eerlijke samenleving!

Hoe herken ik signalen?

Meld uw signaal

Een sterke informatiepositie is cruciaal bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. U als ondernemer bent een belangrijke schakel in de aanpak van ondermijning. U ziet, ruikt en hoort dingen die wij niet zien. Meld verdachte situaties dus altijd, ook als u twijfelt of het nut heeft. Kijk hier waar u terecht kunt met uw signalen.

Meer informatie over ondermijning

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC): Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het verbindt informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het RIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning: riec.nl

 

Platform Veilig Ondernemen Limburg: In Nederland zijn er tien van deze samenwerkingsverbanden tussen ondernemersverenigingen, politie, openbaar ministerie, gemeenten en provincies. Doel is het terugdringen van criminaliteit tegen ondernemers: veiligondernemenlimburg.nl

 

App ondermijning: Download nu de app Ondermijning en ontdek alles over georganiseerde ondermijnende criminaliteit: ondermijningapp.nl 

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): Het CCV is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt: hetccv.nl