Arbeidsuitbuiting

Wat is arbeidsuitbuiting?

We spreken van arbeidsuitbuiting als mensen – vrijwillig of gedwongen – werken en anderen hun inkomsten afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken. Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap. Het gaat om een combinatie van ernstige en vaak onmenselijke situaties op de werkvloer, waarbij vaak sprake is van dwang, geweld, chantage en misleiding. Het komt onder meer voor in de land- en tuinbouw, horeca, bouw, en in de schoonmaak- en uitzendbranche. Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel.

Wat zijn de signalen?

Werk
Lange werkdagen, niet weten waar men werkt, slechte werkomstandigheden, gevaarlijk en ongezond werk.
Wonen
Werknemer kent eigen adres niet, geen vrijheid (opgesloten zitten), slechte woonomstandigheden, huisvesting op bedrijventerrein.
Geld
Onderbetaald worden, boetes krijgen (bv kamer niet netjes, te laat), verplichte inhoudingen salaris, niet beschikken over geld bankrekening.
Werkgever
Uitzendbureau/werkgever regelt ook huisvesting, vervoer etc., werkgever kent personeel niet bij naam.
Machtsmisbruik
Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben, gedwongen worden tot seks, tekenen van geweld (angstig, blauwe plekken).
Onbekendheid
Geen Nederlands of Engels kunnen spreken, niet weten waar men zich bevindt, rechten en plichten in Nederland zijn onbekend.

Signaleren helpt altijd

Het effect van uw signaleringen is niet altijd direct zichtbaar. Het is uw signaal dat het verschil kan maken. Herkent u één of meerdere van bovenstaande signalen? Geef ze door.