Samen tegen hennepteelt in buitengebied

Samen sterk tegen hennepteelt in het buitengebied

Agrarische ondernemers hebben al jaren te maken met onvrijwillig gebruik van hun maïs- of aspergepercelen voor de teelt van hennep door criminelen. Ondanks de coronacrisis gaat de LLTB ook dit jaar van start met het project ‘Hennepbestrijding buitengebied’ om een bijdrage te leveren aan het tegengaan en voorkomen van criminaliteit in het buitengebied.

 

‘Illegale hennepteelt zorgt bij getroffen ondernemers voor veel ergernis, schade, verdachtmakingen en rompslomp’, vertelt LLTB-voorzitter en portefeuillehouder Léon Faassen. ‘Daarom organiseert de LLTB al vele jaren het project ‘Hennepbestrijding buitengebied’. Ook in deze lastige tijden willen we als sector weer onze verantwoordelijkheid nemen en de criminaliteit op preventieve wijze een halt toeroepen.’

Door de actieve inzet van de LLTB, gemeenten, provincie, Openbaar Ministerie en politie worden maïs- en aspergepercelen van deelnemende LLTB-leden vanaf de weg en zo mogelijk vanuit de lucht extra gecontroleerd op de aanwezigheid van hennep. Door deelname kunnen deelnemers zichzelf en hun bedrijf beter beschermen tegen deze vorm van criminaliteit.

 

Lees verder op lltb.nl